Between Wonder and Neverland.
Between Wonder and Neverland.
Home Theme Archive Ask me

Wiesław Budzyński, Schulz pod kluczem (via plastikowe)

Schulz był odludkiem, bał się ludzi i źle czuł się w ich towarzystwie. Mówił, że “żyje tylko wgłąb, a nie wszerz, jaki inni ludzie”, ponadto, że gdziekolwiek jest, już po kilku dniach tęskni wprost chorobliwie (…) i miało się czasem wrażenie, że od reszty świata oddziela go jakaś niewidzialna, nieprzebyta ściana, którą on sam na próżno usiłuje przebić.

Thank you university for making me feel so worthless.

"I can’t… do anything!”

(Source: kagari-kisechi, via invisible-depression)

 Jonathan Safran FoerEverything is Illuminated (via sad-plath)

(Source: sad-plath, via sad-plath)

She was a genius of sadness, immersing herself in it, separating its numerous strands, appreciating its subtle nuances. She was a prism through which sadness could be divided into its infinite spectrum.

(via nsnklv)

(Source: translated-feels, via heartcorehope)

对不起, 让你遇上了我
I’m sorry that you met me.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter